Telefony alarmowe

Straż Pożarna

998


Pogotowie Ratunkowe

999


Policja

997


Straż Miejska

986


Pogotowie Energetyczne

991


Pogotowie Gazowe

992


Pogotowie Ciepłownicze

993


Pogotowie Wodnokanalizacyjne

994

Telefony awaryjne

Awarie wodnokanalizacyjne, ciepłownicze, gazowe


Adrian Stencel - 603-171-783Awarie elektryczne


Piotr Dunin - 501-920-202

Marcin Czaja - 600-240-570Usługi kominiarskie


Mateusz Grzenkowicz - 509-209-959

Informacje

W przypadku awarii w lokalach mieszkalnych:

  • urządzeń kanalizacyjnych z wyłączeniem pionów,
  • instalacji wodociągowych za zaworami odcinającymi wodę do mieszkań,
  • instalacji elektrycznej za zabezpieczeniem przed licznikowym,

wykonawca obciąży kosztami wykonanej pracy właściciela lub użytkownika lokalu.W przypadku awarii, usterek:

  • pionów głównych: wodnych , kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazowych, elektrycznych,
  • przewodów kominowych i wentylacyjnych,
  • domofonu,
  • dachu, opierzeń blacharskich,
  • w pomieszczeniach wspólnych; klatka schodowa, piwnice, suszarnia i inne,

koszty napraw i usunięcia awarii ponosi Wspólnota Mieszkaniowa.ZARZĄDCA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

BIMON Sp z. o. o.

Ul. Żabi Kruk 14, pokój 2/27 II piętro
80-822 Gdańsk
www.bimon.pl

Dział rozliczeń

tel. 58-300-42-69
e-mail: bimon.rozliczenia@wp.pl

Godziny przyjęć;

poniedziałek – czwartek 8:00 – 15:00
piątek – dzień terenowy, kontakt pod numerem telefonicznym 883-417-898
(kontakt po godzinach pracy tylko w sytuacjach awaryjnych)