Zarządzamy Nieruchomościami
na terenie Trójmiasta i okolic

start oferta remonty kontakty alarmowe komercyjne kwalifikacje english

TELEFONY ALARMOWEStraż pożarna 998 Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie ratunkowe 999  Pogotowie gazowe 992
Policja 997  Pogotowie ciepłownicze 993
Straż miejska 986  Pogotowie wodnokanalizacyjne 994


TELEFONY AWARYJNEAwarie wodnokanalizacyjne, ciepłownicze, gazowe
Adrian Stencel602 628 979
Krzysztof Krzyżanowski 798 707 479
 
 
Awarie elektryczne
Marcin Czaja600 240 570
Andrzej Zazula604 512 601
 
Usługi kominiarskie
Mateusz Grzenkowicz509 209 959


INFORMACJAW przypadku awarii w lokalach mieszkalnych:
  • urządzeń kanalizacyjnych z wyłączeniem pionów,
  • instalacji wodociągowych za zaworami odcinającymi wodę do mieszkań,
  • instalacji elektrycznej za zabezpieczeniem przedlicznikowym,

  • wykonawca obciąży kosztami wykonanej pracy właściciela lub użytkownika lokalu.
  W przypadku awarii, usterek:
  • pionów głównych: wodnych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazowych, elektrycznych,
  • przewodów kominowych i wentylacyjnych,
  • domofonu,
  • dachu, opierzeń blacharskich,
  • w pomieszczeniach wspólnych tj. klatka schodowa, piwnice, suszarnia i inne,

  • koszty napraw i usunięcia awarii ponosi Wspólnota Mieszkaniowa.


ZARZĄDCA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ